EMC för dig

Nordkrokens konsult har mångårig erfarenhet från fordonsindustrins EMC krav. Med erfarenheter från General Motors, Opel, Saab och Volvo, står vi oss väl rustade för att hantera alla möjliga spörsmål inom området.

Vi kan erbjuda granskningar av testplaner, testrapporter, konstruktioner och testuppskattningar för fordonskomponenter.

Systemkännedom om många av de idag förekommande systemen ger oss en unik nisch inom området.

Genom god kännedom inom de ovan uppräknade OEMerna, har vi kort startsträcka i de fall andra OEMer skulle komma i fråga.